Mở hàng blog mới bằng một short dou nhóe

Link gốc http://yume-no-fantasy.tumblr.com/post/67145559917/original-work-on-pixiv-i-asked-the-artist-and-she

Bài post chưa được sự đồng ý của tác giả, nghiêm cấm mang ra khỏi blog!!!

Credit

1

2

3

4

5

6

Bình Luận cho PANDA nhé

Vẫn còn nè men

Leave a Reply

%d bloggers like this: