Hôm trước được bạn leafank comt cho cái comt đầu tiên mà vui tóa><

Xong cũng phát hiện ra bạn ý cũng là fan MakoHaru giống mình!

Nên làm cái nỳ tặng bạn ý!

Chúc bạn đọc vui!!!

Note: Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả hay nhóm scans, vui lòng không mang ra khỏi blog

Eng scan 1

Eng scan 2

credit

01 copy 02 03

❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁    ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁     ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁

01copy 02 03 04

05 06 07 08

Bình Luận cho PANDA nhé

Vẫn còn nè men

One thought on “Short dou 3

Leave a Reply

%d bloggers like this: