Dorobou to Hatsukoi [Chap 5]

Vì hôm nay là cuối tuần nên, tặng thêm cho các thím một chương nữa!

Thấy tui giỏi hơm, cầu comt cầu like~~~!

Không com không like tui không làm nữa giờ

Chap 5 kết thúc cuộc tình trắc trở của Momoi hắc ám-khó chiều và Yukata ngây thơ-dễ dụ đây!

Sau đó còn 2 chap nữa về cp của bạn Tokunaga nhé!

Enjoy~~!

[!credit]1[!warning]2[tuyển dụng]2

Dorobou to Hatsukoi 3 pg041 insert [Naono Holics]Dorobou to Hatsukoi 4 pg001 [Naono Holics]Dorobou to Hatsukoi 4 pg002 [Naono Holics]Dorobou to Hatsukoi 4 pg003 [Naono Holics] copyDorobou to Hatsukoi 4 pg004 [Naono Holics] copyDorobou to Hatsukoi 4 pg005 [Naono Holics] copyDorobou to Hatsukoi 4 pg006 [Naono Holics] copyDorobou to Hatsukoi 4 pg007 [Naono Holics] copyDorobou to Hatsukoi 4 pg008 [Naono Holics] copyDorobou to Hatsukoi 4 pg009 [Naono Holics] copyDorobou to Hatsukoi 4 pg010 [Naono Holics] copyDorobou to Hatsukoi 4 pg011 [Naono Holics] copyDorobou to Hatsukoi 4 pg012 [Naono Holics] copyDorobou to Hatsukoi 4 pg013 [Naono Holics] copyDorobou to Hatsukoi 4 pg014 [Naono Holics] copyDorobou to Hatsukoi 4 pg015 [Naono Holics] copyDorobou to Hatsukoi 4 pg016 [Naono Holics] copyDorobou to Hatsukoi 4 pg017 [Naono Holics] copyDorobou to Hatsukoi 4 pg018 [Naono Holics] copyDorobou to Hatsukoi 4 pg019 [Naono Holics] copyDorobou to Hatsukoi 4 pg020 [Naono Holics] copyDorobou to Hatsukoi 4 pg021 [Naono Holics] copyDorobou to Hatsukoi 4 pg022 [Naono Holics] copyDorobou to Hatsukoi 4 pg023 [Naono Holics] copyDorobou to Hatsukoi 4 pg024 [Naono Holics] copyDorobou to Hatsukoi 4 pg025 [Naono Holics] copyDorobou to Hatsukoi 4 pg026 [Naono Holics] copyDorobou to Hatsukoi 4 pg027 [Naono Holics] copyDorobou to Hatsukoi 4 pg028 [Naono Holics] copyDorobou to Hatsukoi 4 pg029 [Naono Holics] copyDorobou to Hatsukoi 4 pg030 [Naono Holics] copyDorobou to Hatsukoi 4 pg031 [Naono Holics] copyDorobou to Hatsukoi 4 pg032 [Naono Holics] copyDorobou to Hatsukoi 4 pg033 [Naono Holics] copyDorobou to Hatsukoi 4 pg034 [Naono Holics] copyDorobou to Hatsukoi 4 pg035 [Naono Holics] copy

Bình Luận cho PANDA nhé

Vẫn còn nè men

7 thoughts on “Dorobou to Hatsukoi [Chap 5]

  1. Cám ơn truyện của nàng nhé , ủng hộ hai tay hai chân luôn moazh moazh

Leave a Reply

%d bloggers like this: