[Free! dj] Don’t XXX so much

Don’t XXX so much

Author: candy-city (Ame)

Eng scan: Don’t XXX so much

Jap scan: Don’t XXX so much

Summary: Haru biến thành một em Manju… Cần phải XXX để biến về >V<

Note: Bản dịch ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP của nhóm scan, vui lòng KHÔNG MANG RA khỏi blog!

Enjoy~~~!

Cầu com cầu like ლ(´ڡ`ლ) ლ(´ڡ`ლ) ლ(´ڡ`ლ)

Không comt không like tui không làm nữa giờ ╮[╯▽╰]╭  ╮[╯▽╰]╭  

[!credit1][!warning]2[!tuyển dụng]3

01 - FUISria02 - 0Vx25YJ03 - IecvVth04 - enMBYzE copy05 - p1pEhfP copy06 - edH9Z3e copy07 - tYIVeyi copy08 - 2fsXIkd copy09 - RO5PWsT copy10 - 5aG0swF copy11 - Q34gGo4 copy12 - zdFb4pj copy13 - WkRBZZt copy14 - PSLMjoQ copy15 - Rdxnh5t copy16 - EmkP5lm copy17 - 7NiIHmb copy18 - MJ1B9tM copy19 - PmKwNel copy20 - QvZ2Eg721 - 9dudaUk22 - jZsazDG23 - sSeM7GV

Bình Luận cho PANDA nhé

Vẫn còn nè men

4 thoughts on “[Free! dj] Don’t XXX so much

Leave a Reply

%d bloggers like this: