Có thím nào biết ở Hà Nội có chỗ nào nhận in lịch để bàn anime k nhỉ?

Chỉ cho tôi với >v<

Bình Luận cho PANDA nhé

Vẫn còn nè men

Leave a Reply

%d bloggers like this: