[Free! dj] Because, with you 1

Because, with you

Tác giả: Go/Namazakana

Eng scan: Tumblr

Note: Bản dịch ĐàĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý của nhóm scan, vui lòng KHÔNG MANG RA khỏi blog!

Enjoy~~~

[!credit1][!warning]2[tuyển dụng]3000-credits001002003004005006007008009010011012013014015016017018019020021022023024025026027028029030031032033034035036037038039040041042043044045046047048049050051052053054055

Bình Luận cho PANDA nhé

Vẫn còn nè men

2 thoughts on “[Free! dj] Because, with you 1

  1. O(╥﹏╥)O ahuhu em khóc mất chời ơii TTvTT Tội Haru quá O(╥﹏╥)O Hóng phần tiếp theo quớ
    Klq nhưng chế ơi hình như có 1 trang dư bị lỗi ý

Leave a Reply

%d bloggers like this: