nhầm lẫn pass

Xin lỗi các thím không vào được chap 1 Aioi Musubi nhé, tui bị set pass nhầm ạ.

Giờ tui sửa lại rồi đó, hoan nghênh các thím vào xem

Pass ở mục lục truyện, tên tác giả không hoa/dấu/cách

Bình Luận cho PANDA nhé

Vẫn còn nè men

5 thoughts on “nhầm lẫn pass

Leave a Reply

%d bloggers like this: