Lâu lắm rồi mới có chap mới pj này nhể.

Em trans của tui up stt trên face của em than, không biết là đang làm SA hay truyện trinh thám nữa (* ̄▽ ̄) Hờ hờ hờ

[!credit][!warning]2[tuyển dụng]Dogs and swallow_054Dogs and swallow_055Dogs and swallow_056Dogs and swallow_057Dogs and swallow_058 (2)Dogs and swallow_059Dogs and swallow_060Dogs and swallow_061Dogs and swallow_062Dogs and swallow_063Dogs and swallow_064Dogs and swallow_065Dogs and swallow_066Dogs and swallow_067Dogs and swallow_068Dogs and swallow_069Dogs and swallow_070Dogs and swallow_071Dogs and swallow_072Dogs and swallow_073Dogs and swallow_074Dogs and swallow_075Dogs and swallow_076Dogs and swallow_077Dogs and swallow_078Dogs and swallow_079Dogs and swallow_080Dogs and swallow_081Dogs and swallow_082Dogs and swallow_083Dogs and swallow_084Dogs and swallow_085wwwcomt đi màwww

Bình Luận cho PANDA nhé

Vẫn còn nè men

5 thoughts on “Inu to Tsubame [Chap 3]

Leave a Reply

%d bloggers like this: