Vậy là Aioi Musubi đã sang đến Vol2.

Chuyện tình cảm của Mako-san và Koutaro sẽ đi đến đâu? Mời mọi người cùng theo dõi nhé

[aioi-musubi-vol2][Credits][Credits]1.5[Hoshi]-Aioi_Musubi06_01[Hoshi]-Aioi_Musubi06_02[Hoshi]-Aioi_Musubi06_03-04[Hoshi]-Aioi_Musubi06_05[Hoshi]-Aioi_Musubi06_06[Hoshi]-Aioi_Musubi06_07[Hoshi]-Aioi_Musubi06_08[Hoshi]-Aioi_Musubi06_09[Hoshi]-Aioi_Musubi06_10[Hoshi]-Aioi_Musubi06_11[Hoshi]-Aioi_Musubi06_12[Hoshi]-Aioi_Musubi06_13[Hoshi]-Aioi_Musubi06_14[Hoshi]-Aioi_Musubi06_15[Hoshi]-Aioi_Musubi06_16wwwcomt đi màwww

Seo không ai like, không ai comt vậy? Dù không comt thì các tình yêu hãy cũng like với cho tui sao bình chọn với chứ a~~~ Ủng hộ tinh thần tui với a

Bình Luận cho PANDA nhé

Vẫn còn nè men

2 thoughts on “Aioi Musubi [Chap 6]

Leave a Reply

%d bloggers like this: