Cầu truyện~~~

Nhóm lại end thêm một pj nữa r, có bạn nào có bộ yaoi nào hay hay giới thiệu nhóm làm với~

Tầm 1 volume thui nhé~ Ngắn ngắn còn có động lực làm nhanh

Ahihi

Bình Luận cho PANDA nhé

Vẫn còn nè men

Leave a Reply

%d bloggers like this: