Lảm nhảm chút

Tự nhiên tui cảm thấy á, cứ cái kiểu up chap mới xong rồi á, lượt view mấy chục, xong lượt like lèo tèo mãi không lên nổi 10 thế này, có khi tui set pri nhà cho xong. Chỉ cho mấy tình yêu hay comt hay like vào đọc cùng.

Cảm giác bỏ công sức ra làm rồi đến cái like cũng không được các bạn tặng cho ủng hộ tinh thần chút nó buồn nẫu ruột ra đấy… Tui chia sẻ bản dịch miễn phí mà, các bạn like cho tui cũng có mất đồng nào đâu, đọc xong kéo xuống like một phát, mất có mấy giây thôi mà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vậy mà trong tương lai tui còn đang định bỏ tiền ra mua Raw scan về làm vài bộ đây…

Bình Luận cho PANDA nhé

Vẫn còn nè men

%d bloggers like this: