[Oneshot] Boku no Koufuku o Shoukai Shimasu

Boku no Koufuku o Shoukai Shimasu

Alt. Names: 僕の幸福を紹介します

Author/Artist: Rocky

Genre: Romance, Yaoi

Eng scan: The Anon

Online/Dowload

Note: Nhóm sử dụng bản dịch Eng của @jenjen92x trên Tumblr, sử dụng bản scan Raw chia sẻ miễn phí trên mạng, KHÔNG sử dụng bản scan của The Anon.

Bình Luận cho PANDA nhé

Vẫn còn nè men

2 thoughts on “[Oneshot] Boku no Koufuku o Shoukai Shimasu

Leave a Reply

%d bloggers like this: