Goodbye lilac [Chap 1]

Chao xìn, tui lại update truyện mới đây~

Đã bao nhiêu hố trong nhà rồi mà vẫn ham hố đào thêm 〒▽〒

Tui cũng định tung bộ này lâu rồi, nhưng mờ giờ mới có đủ nhân lực để đu bám ẻm.

Mong mọi người ủng hộ translator mới-Morio Torie và editor mới-Sho nhé

Online | Download

Bình Luận cho PANDA nhé

Vẫn còn nè men

Leave a Reply

%d bloggers like this: