Ác hơn cả ác ma [Chap 3]

[! ác hơn cả ác ma]

[!note]

[!credit][!tuyển dụng063064065066067068069070071072073074075075076077078079080081082083084085086087088089090091092093094095096097098099100101102X cầu comt hen X

Bình Luận cho PANDA nhé

Vẫn còn nè men

12 thoughts on “Ác hơn cả ác ma [Chap 3]

  1. ơ một trang đăng nhầm thành tiếng nhật …

  2. Cảm ơn chủ nhà đã dịch truyện a, mình hỏi ngốc a nhưng uke bị thịt zui ạ, m hy vọng chưa đến đâu …

  3. ah, k ý mình là chap 3 cái tên bạn khốn nạn đó đã mần ăn dk j k, tại thấy tư thế nó k giống a. Mà chưa thì hạnh phúc wa.

  4. Thanks nhóm đã dịch ❤
    Masaki, thiệt không có lúc “làm” thì t không thể nghĩ bé là trai luôn á :v

Leave a Reply

%d bloggers like this: