5 thoughts on “Glow! [Chap 4]

  1. Ko hiểu sao mà càng đọc càng thấy khó hiểu và rắc rối vậy nhỉ?.?

  2. Nhìn mặt thằng em mà sao thấy hong ưa vậy cà 😂😑

  3. ᕦ(Ò_Óˇ)ᕤ e cảm thí đọc xog là đầu óc nó có thêm cả tá cơ bắp v a~~~
    E lặn lọi đi kím truyện glow thì pát hịn ra trag của nhà thì e đã lọt cmn hố r (~‾⌣‾)~ mog chủ nhà cho e chiếu để e hóg chap ms nga~~~~

Leave a Reply

%d bloggers like this: