[Oneshot] Tamaranaidesho

Tamaranaidesho

Author/Artist: Kusabi Keri Gender:
Oneshot, Romance, Yaoi, 3P
Eng scans: Exiled Rebles Scans

Note: Bản dịch đã được sự đồng ý của nhóm scans, vui lòng KHÔNG mang ra khỏi blog 

Click vào ảnh để đọc truyện
Untitled-7

Bình Luận cho PANDA nhé

Vẫn còn nè men

2 thoughts on “[Oneshot] Tamaranaidesho

Leave a Reply

%d bloggers like this: