5 thoughts on “Glow! [Chap 6]

  1. Gì đây ??? (╥_╥) Anh ấy có quá khứ tội quá a~~~
    Hóng chap sau….

  2. Hay quá đi *chấm chấm nước* mong gia gia làm tiếp a~~ (❁´▽`❁)

Leave a Reply

%d bloggers like this: