Bướm và hoa [Chap 3]

Tui định up chap 2 của “Hiểu rõ tôi đi rồi hãy nói” cơ. Nhưng mà đang kẹt clean gấp 1 bộ khác, thế là không type nốt chap 2 đk ORZ…

Nên các tình yêu hôm nay đọc chap 3 của Bướm bông trước ha~

À, dòng thời gian của chap 3 này, là trước chap 1,2 nhé. Tới chủ nhật này, tôi sẽ sửa lại thứ tự chap với link dẫn các chap sau nha. Mong mọi người thông cảm nhé.

[!credit]

[!note][!tuyển dụng[Panda-Hội]-Bướm-và-Hoa_77[Panda-Hoi]-Buom-va-Hoa_78[Panda-Hoi]-Buom-va-Hoa_79[Panda-Hoi]-Buom-va-Hoa_80[Panda-Hoi]-Buom-va-Hoa_81[Panda-Hoi]-Buom-va-Hoa_82[Panda-Hoi]-Buom-va-Hoa_83[Panda-Hoi]-Buom-va-Hoa_84[Panda-Hoi]-Buom-va-Hoa_85[Panda-Hoi]-Buom-va-Hoa_86[Panda-Hoi]-Buom-va-Hoa_87[Panda-Hoi]-Buom-va-Hoa_88[Panda-Hoi]-Buom-va-Hoa_89[Panda-Hoi]-Buom-va-Hoa_90[Panda-Hoi]-Buom-va-Hoa_91[Panda-Hoi]-Buom-va-Hoa_92[Panda-Hoi]-Buom-va-Hoa_93[Panda-Hoi]-Buom-va-Hoa_94[Panda-Hoi]-Buom-va-Hoa_95[Panda-Hoi]-Buom-va-Hoa_96[Panda-Hoi]-Buom-va-Hoa_97[Panda-Hoi]-Buom-va-Hoa_98[Panda-Hoi]-Buom-va-Hoa_99[Panda-Hoi]-Buom-va-Hoa_100[Panda-Hoi]-Buom-va-Hoa_101[Panda-Hoi]-Buom-va-Hoa_102[Panda-Hoi]-Buom-va-Hoa_103xx comt, like xx

 

Bình Luận cho PANDA nhé

Vẫn còn nè men

3 thoughts on “Bướm và hoa [Chap 3]

Leave a Reply

%d bloggers like this: