[OS] Okitsune sama no Iutoori Yakan

Okitsune sama no Iutoori Yakan

Author/Artist: Rokuju Mita
Thể loại: Oneshot,  Animal Characteristic, fantasy.
Eng scans: Majime Scans
Tóm tắt: Một câu truyện về ngài Kitsune và bạn đơi của ngài…

Note: Bản dịch thuộc về Panda Hội, đã được sự cho phép của nhóm scans Eng, vui lòng không re-up

[!credit]

[!note-đã-có-per-scan][!tuyển dụngOkitsune sama no Iutoori Yakan - 00 CreditsOkitsune sama no Iutoori Yakan - 00Okitsune sama no Iutoori Yakan - 01Okitsune-sama-no-Iutoori-Yakan---02Okitsune-sama-no-Iutoori-Yakan---03Okitsune-sama-no-Iutoori-Yakan---04Okitsune-sama-no-Iutoori-Yakan---05Okitsune-sama-no-Iutoori-Yakan---06Okitsune-sama-no-Iutoori-Yakan---07Okitsune-sama-no-Iutoori-Yakan---08Okitsune-sama-no-Iutoori-Yakan---09Okitsune-sama-no-Iutoori-Yakan---10Okitsune-sama-no-Iutoori-Yakan---11Okitsune-sama-no-Iutoori-Yakan---12Okitsune-sama-no-Iutoori-Yakan---13Okitsune-sama-no-Iutoori-Yakan---14Okitsune-sama-no-Iutoori-Yakan---15Okitsune-sama-no-Iutoori-Yakan---16Okitsune-sama-no-Iutoori-Yakan---17Okitsune-sama-no-Iutoori-Yakan---18Okitsune-sama-no-Iutoori-Yakan---19Okitsune-sama-no-Iutoori-Yakan---20Okitsune-sama-no-Iutoori-Yakan---21Okitsune-sama-no-Iutoori-Yakan---23Okitsune-sama-no-Iutoori-Yakan---24Okitsune-sama-no-Iutoori-Yakan---25Okitsune-sama-no-Iutoori-Yakan---26Okitsune-sama-no-Iutoori-Yakan---27Okitsune-sama-no-Iutoori-Yakan---28Okitsune-sama-no-Iutoori-Yakan---29Okitsune-sama-no-Iutoori-Yakan---30Okitsune-sama-no-Iutoori-Yakan---31Okitsune-sama-no-Iutoori-Yakan---32Okitsune-sama-no-Iutoori-Yakan---33Okitsune-sama-no-Iutoori-Yakan---34Okitsune-sama-no-Iutoori-Yakan--EndCreditsX cầu comt X

Bình Luận cho PANDA nhé

Vẫn còn nè men

5 thoughts on “[OS] Okitsune sama no Iutoori Yakan

Leave a Reply

%d bloggers like this: