The Rain that Ends at Dawn [Chap 1]

Chao xìn, dạo này các tình yêu thế nào rồi.
Đang chuẩn bị tới giai đoạn thi đại học, nên tôi cũng không có giục truyện của mem trong nhóm nữa… Để con bé nó tập trung ôn thi…
Đáng lẽ phải up chap 1 trước, mà chap 1 tôi lầy lâu quá rồi không xong được, nên các bác đọc chap 2 trước nhé. Yên tâm là không ảnh hưởng tới mạch truyện đâu, khi nào chap 1 xong tôi up bù liền

[! The Rain_Cover]

[!credit][!note-đã-có-per-scan][!tuyển dụng[Panda Hội] TRTEADawn_046[Panda-Hội]-TRTEADawn_045[Panda-Hội]-TRTEADawn_047[Panda-Hội]-TRTEADawn_048[Panda-Hội]-TRTEADawn_049[Panda-Hội]-TRTEADawn_050[Panda-Hội]-TRTEADawn_051[Panda-Hội]-TRTEADawn_052[Panda-Hội]-TRTEADawn_053[Panda-Hội]-TRTEADawn_054[Panda-Hội]-TRTEADawn_055[Panda-Hội]-TRTEADawn_056[Panda-Hội]-TRTEADawn_057[Panda-Hội]-TRTEADawn_058[Panda-Hội]-TRTEADawn_059[Panda-Hội]-TRTEADawn_060[Panda-Hội]-TRTEADawn_061[Panda-Hội]-TRTEADawn_062[Panda-Hội]-TRTEADawn_063[Panda-Hội]-TRTEADawn_064[Panda-Hội]-TRTEADawn_065[Panda-Hội]-TRTEADawn_066[Panda-Hội]-TRTEADawn_067[Panda-Hội]-TRTEADawn_068[Panda-Hội]-TRTEADawn_069[Panda-Hội]-TRTEADawn_070[Panda-Hội]-TRTEADawn_071[Panda-Hội]-TRTEADawn_072[Panda-Hội]-TRTEADawn_073[Panda-Hội]-TRTEADawn_074[Panda-Hội]-TRTEADawn_075[Panda-Hội]-TRTEADawn_076[Panda-Hội]-TRTEADawn_077[Panda-Hội]-TRTEADawn_078[Panda-Hội]-TRTEADawn_079[Panda-Hội]-TRTEADawn_080[Panda-Hội]-TRTEADawn_081[Panda-Hội]-TRTEADawn_082[Panda-Hội]-TRTEADawn_083[Panda-Hội]-TRTEADawn_084[Panda-Hội]-TRTEADawn_085[Panda-Hội]-TRTEADawn_086[Panda-Hội]-TRTEADawn_087[Panda-Hội]-TRTEADawn_088[Panda-Hội]-TRTEADawn_089[Panda-Hội]-TRTEADawn_090[Panda-Hội]-TRTEADawn_0911_Credits2_Recruitment3_RedistributionX Cầu comt Ọ ~ Ọ X

Bình Luận cho PANDA nhé

Vẫn còn nè men

5 thoughts on “The Rain that Ends at Dawn [Chap 1]

  1. Truyện khá hay và hình như có hệ liệt. Ko biết nhà bạn có làm luôn ko =.=””

Leave a Reply

%d bloggers like this: