Toritan, Birdy [Chap 6]

Mãi mới up truyện được, thấy thật là tội lỗi quá…

[!credit]

[!note ][!note][!tuyển dụngcreditstoritan6_00toritan6_01toritan6_02toritan6_03toritan6_05toritan6_06toritan6_07toritan6_08toritan6_09toritan6_10toritan6_11toritan6_12toritan6_13toritan6_14toritan6_15xx comt, like xx

Bình Luận cho PANDA nhé

Vẫn còn nè men

4 thoughts on “Toritan, Birdy [Chap 6]

Leave a Reply

%d bloggers like this: