Mưa tạnh lúc rạng đông [Chap 2]

2 hôm nay các bé 2k thi Quốc Gia khổ cực quá. Tôi đọc đề còn thấy hoang mang vl ra luôn. Đọc được có nửa mà cảm giác như đang đọc thiên thư ấy @~@
Up trước bộ này nha, bộ này cũng thuộc style khó hiểu trong những bộ nhà đang làm đây…
Đọc thêm để lát up một bộ siêu dễ hiểu an ủi nhé
P/s: Lần này cũng đừng để ý số chap ghi trên cre page nhóe

[!credit]

[!note-đã-có-per-scan][!tuyển dụng-2][Panda-Hội]-TRTEADawn_092[Panda-Hội]-TRTEADawn_093[Panda-Hội]-TRTEADawn_095[Panda-Hội]-TRTEADawn_096[Panda-Hội]-TRTEADawn_097[Panda-Hội]-TRTEADawn_098[Panda-Hội]-TRTEADawn_099[Panda-Hội]-TRTEADawn_100[Panda-Hội]-TRTEADawn_101[Panda-Hội]-TRTEADawn_102[Panda-Hội]-TRTEADawn_103[Panda-Hội]-TRTEADawn_104[Panda-Hội]-TRTEADawn_105[Panda-Hội]-TRTEADawn_106[Panda-Hội]-TRTEADawn_107[Panda-Hội]-TRTEADawn_108[Panda-Hội]-TRTEADawn_109[Panda-Hội]-TRTEADawn_110[Panda-Hội]-TRTEADawn_111[Panda-Hội]-TRTEADawn_112[Panda-Hội]-TRTEADawn_113[Panda-Hội]-TRTEADawn_114[Panda-Hội]-TRTEADawn_115[Panda-Hội]-TRTEADawn_116[Panda-Hội]-TRTEADawn_117[Panda-Hội]-TRTEADawn_118[Panda-Hội]-TRTEADawn_119[Panda-Hội]-TRTEADawn_120[Panda-Hội]-TRTEADawn_121[Panda-Hội]-TRTEADawn_122[Panda-Hội]-TRTEADawn_123[Panda-Hội]-TRTEADawn_124[Panda-Hội]-TRTEADawn_125[Panda-Hội]-TRTEADawn_126[Panda-Hội]-TRTEADawn_127[Panda-Hội]-TRTEADawn_128[Panda-Hội]-TRTEADawn_129[Panda-Hội]-TRTEADawn_130[Panda-Hội]-TRTEADawn_131[Panda-Hội]-TRTEADawn_1321_Credits2_Recruitment3_RedistributionX Cầu comt Ọ ~ Ọ X

Bình Luận cho PANDA nhé

Vẫn còn nè men

One thought on “Mưa tạnh lúc rạng đông [Chap 2]

Leave a Reply

%d bloggers like this: