Thanh âm câm lặng [Chap 1]

[!Cover

[!credit][!note-đã-có-per-scan][!tuyển dụng-2][Credits][Hoshi]-Isso_Koe_ga_Nakattara_02[Hoshi]-Isso_Koe_ga_Nakattara_03[Hoshi]-Isso_Koe_ga_Nakattara_04[Hoshi]-Isso_Koe_ga_Nakattara_05[Hoshi]-Isso_Koe_ga_Nakattara_06[Hoshi]-Isso_Koe_ga_Nakattara_07[Hoshi]-Isso_Koe_ga_Nakattara_08[Hoshi]-Isso_Koe_ga_Nakattara_09[Hoshi]-Isso_Koe_ga_Nakattara_10[Hoshi]-Isso_Koe_ga_Nakattara_11[Hoshi]-Isso_Koe_ga_Nakattara_12[Hoshi]-Isso_Koe_ga_Nakattara_13[Hoshi]-Isso_Koe_ga_Nakattara_14[Hoshi]-Isso_Koe_ga_Nakattara_15[Hoshi]-Isso_Koe_ga_Nakattara_16[Hoshi]-Isso_Koe_ga_Nakattara_17[Hoshi]-Isso_Koe_ga_Nakattara_18[Hoshi]-Isso_Koe_ga_Nakattara_19[Hoshi]-Isso_Koe_ga_Nakattara_20[Hoshi]-Isso_Koe_ga_Nakattara_21[Hoshi]-Isso_Koe_ga_Nakattara_22[Hoshi]-Isso_Koe_ga_Nakattara_23[Hoshi]-Isso_Koe_ga_Nakattara_24[Hoshi]-Isso_Koe_ga_Nakattara_25[Hoshi]-Isso_Koe_ga_Nakattara_26[Hoshi]-Isso_Koe_ga_Nakattara_27[Hoshi]-Isso_Koe_ga_Nakattara_28[Hoshi]-Isso_Koe_ga_Nakattara_29[Hoshi]-Isso_Koe_ga_Nakattara_30[Hoshi]-Isso_Koe_ga_Nakattara_31[Hoshi]-Isso_Koe_ga_Nakattara_32X Cầu comt Ọ ~ Ọ X

Bình Luận cho PANDA nhé

Vẫn còn nè men

11 thoughts on “Thanh âm câm lặng [Chap 1]

  1. Tối nay trên face sẽ giải thích lý do đặt tên truyện như vậy.
    Còn về tính của uke t thấy cũng k có gì. Cái tật nói lắp ấy nó thật sự rất đáng sợ luôn. Nói mãi k hết câu hết ý, còn bị mọi ng chỉ trỏ nữa. Nên t thấy uke tự ti như vậy là cũng bình thường

  2. Hố cũ chưa lấp. Hố mslại lên. Cơ mà ta thích truyện ms này =))) Tính cách uke ta nghĩ t hiểu đk. Sợ giao tiếp vs ng lạ. Sợ cả đám đông nữa. Thật sự khó giao tiếp lắm cơ T.T

Leave a Reply

%d bloggers like this: