Shiba-kun và Shepred-san [Chap 4]

[!credit]

[!note]130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158161162163164165166167X cầu comt hen X

Bình Luận cho PANDA nhé

Vẫn còn nè men

15 thoughts on “Shiba-kun và Shepred-san [Chap 4]

  1. Cảm giác có một chút ức chế nhẹ. Phải nói là ẻm ngây thơ vô số tội luôn ấy. Thấy ẻm cute đến mứt chỉ muốn đè ra rồi ăn sạch sẻ mới thôi

  2. *Gào ố ndhfgd
    Gào ó djjdud
    Gao gao gao gao *
    Tim tui đang gào thét
    Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Leave a Reply

%d bloggers like this: