The Story of The Piggy Bank

The Story of The Piggy Bank

Đây là 1 Extra nhỏ của bộ Shiba-kun và Sherphered-san nhé

Bình Luận cho PANDA nhé

Vẫn còn nè men

4 thoughts on “The Story of The Piggy Bank

  1. cuồng chó hết cứu nổi :)))) cám ơn nhóm dịch rất nhiều <3

Leave a Reply

%d bloggers like this: