Rakka Ryuusui no Hoshi [Chap 1]

Bình Luận cho PANDA nhé

Vẫn còn nè men

4 thoughts on “Rakka Ryuusui no Hoshi [Chap 1]

  1. ♥️♥️♥️💜 truyện hay quá đi
    Truyện của sensei này lúc nào cũng có 1 biến cố nào đó….nó là điểm thu hút của tất cả các tác phẩm ❤

Leave a Reply

%d bloggers like this: