KIMI MACHI TERMINAL (DROP)

KIMI MACHI TERMINAL (DROP)

Tác giả: Aomiya Kara

Tình trạng bản gốc: 1 volume – 6 chap (complete)

Tình trạng bản dịch:… (Cố gắng theo sát nhóm scans Eng)

Nhóm scan: LL scans

Eng scans: MRM

~~~Enjoy~~~

Chap 1| Chap 2 | Chap 3 | Chap 4 | Chap 5 | Chap 6

DROP
(Vì nhóm Eng dừng quá lâu, và nhóm mình hiện có rất nhiều pj đang trong quá trình thực hiện, nên nhóm sẽ drop bộ này nhé)

NOTE: TUI ĐÃ XIN PER NHÓM SCANS, DÙ HỌ NÓI NHÓM KHÔNG PHẢI NHÓM ĐẦU TIÊN XIN PER NHG HỌ KHÔNG GIỚI HẠN SỐ NHÓM RETRANSLATED BẢN SCANS CỦA HỌ. NÊN TUI BẤT CHẤP VIỆC TRÙNG TRUYỆN NHÓM KHÁC MÀ VẪN LÀM, DÙ SAO VẪN CÓ NHIỀU NHÓM LÀM TRÙNG TRUYỆN MÀ NHỈ~~~ 

Bình Luận cho PANDA nhé
%d bloggers like this: