[Manhwa – Not BL] My deepest secret

My deepest secret

Author/Artist: Hanza art
Thể loại: Drama, Josei, Romance, Manhwa
Tình trạng bản gốc: Đang ra, mới End SS1
Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành
Lưu ý đặc biệt: Bộ này là BG (BoyxGirl) không phải BL nhé
Password: tính cách của char nam trong bộ truyện này, gồm 7 chữ, không hoa không cách viết thường hết (gợi ý: y*nd*r*)

Chap 1 | Chap 2 | Chap 3 | Chap 4| Chap 5| Chap 6| Chap 7| Chap 8 | Chap 9 | Chap 10| Chap 11| Chap 12| Chap 13 | Chap 14| Chap 15 | Chap 16 | Chap 17| Chap 18| Chap 19| Chap 20| Chap 21 | Chap 22 | Chap 23| Chap 24| Chap 25| Chap 26|Chap 27 | Chap 28 | Chap 29 | Chap 30| Chap 31| Chap 32| Chap 33| Chap 34 | Chap 35 | Chap 36| Chap 37| Chap 38| Chap 39|
End session 1

 Note 1: Bản dịch thuộc về Panda Hội, là bản dịch hoàn toàn phi lợi nhuận, vui lòng không sử dụng bản dịch của nhóm cho mục đích thương mại DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.
Note 2: Đây là bản dịch chui, chưa có sự cho phép của tác giả hay bên trans, nên vui lòng không re-up ở bất cứ đâu.
Note 3: Các bạn hãy mua bản sach/digital art để ủng hộ tác giả nếu có thể nhé

 

Bình Luận cho PANDA nhé
%d bloggers like this: